Biblioteca

Tranziția tinerilor de la școală la viața activă

14/09/2015 / Explorarea educațională și profesională

Pentru îndeplinirea Obiectivului Specific 2 - "Corelarea abilităților și competențelor pe care tinerii le dobândesc prin intermediul educației din învățământul superior cu cerințele și așteptările angajatorilor", al proiectul Carieră de succes în ştiinţele inginereşti, Contract POSDRU/161/2.1/G/136211, s-a realizat Studiul Tranziția tinerilor de la școală la viața activă.

Descarca prezentare


Programul de practică în industrie

23/07/2015 / Explorarea educațională și profesională

Date de contact ale companiilor unde se efectuează practica în industrie și programul de începere al practicii în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”

Descarca prezentare