Obiective

Obiectivul general al proiectului „Carieră de succes în științele inginerești” este asigurarea tranziției a 400 de studenți din regiunea București-Ilfov spre piața forței de muncă, facilitând astfel integrarea lor în societatea românească, în calitate de membri productivi ai acesteia.

Prin consiliere directă, personalizată și prin pregătire practică, proiectul oferă studenților competențe profesionale și informații concrete despre așteptările angajat-angajator, despre cadrul legal și economic la care să se raporteze, elemente de autoevaluare continuă pe piața muncii, crescându-le adaptabilitatea la cerințele unui loc de muncă, flexibilitatea și dinamismul în contextul unei piețe a muncii foarte volatilă în această perioadă de criză.

În scopul realizării obiectivului general al proiectului vor fi atinse următoarele obiective specifice:

  1. Consilierea şi orientarea profesională a 400 de studenţi pentru dezvoltarea unei cariere şi conştientizarea acestora asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în calitate de angajaţi. Studenţii vor beneficia de dezvoltarea oportunităţilor de carieră - fiind consiliaţi pentru maximizarea potenţialului pe care îl au la interviurile de angajare - şi vor fi îndrumaţi pentru alegerea unui loc de muncă în concordanţă cu propriile aspiraţii, dar şi cu nivelul de pregătire.

  2. Corelarea abilităţilor şi competenţelor pe care tinerii le dobândesc prin intermediul educaţiei din învăţământul superior cu cerinţele şi asteptările angajatorilor. Asigurarea stagiilor de practică va duce la dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi a competentelor profesionale ale studenţilor. În plus, prin deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor de utilizare a instrumentelor software de proiectare cu grad înalt de complexitate, aceştia vor beneficia de şanse sporite în găsirea unui loc de muncă.

  3. Constituirea unui parteneriat consolidat scoală-angajator, care va conduce la permanentizarea colaborării dintre universităţi şi angajatori multiplicând rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranziţiei de la şcoala către viaţa activă pentru un numar sporit de studenţi.

  4. Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării la locul de muncă şi a gradului de conştientizare a studenţilor, universităţilor, agenţilor economici şi societăţii în general, cu privire la practică şi consiliere vocaţională. Se vor efectua studii privind oferta curriculumului în raport cu cerinţele pieţei muncii şi va fi derulată o campanie de informare cu accent pe stimularea interesului mediului economic pentru implicarea în pregătirea practică a studenţilor. Pe termen lung, studiile vor deveni elemente de referinţă pentru analize ulterioare privind adecvarea ofertei educaţionale a universităţilor tehnice. De asemenea, activităţile de informare şi publicitate sunt elemente-cheie în asigurarea sustenabilităţii, ducând la creşterea numărului de angajatori, studenţi şi cadre didactice care vor înţelege importanţa consilierii şi a stagiilor de practică.