INVITAȚIE: Conferință de presă - Închidere de proiect POSDRU 136211

16/10/2015

Ne face o deosebită placere să vă invităm la Conferința de Presă - Închidere proiect POSDRU 13621 'Cariera de succes în științele inginerești'.

Evenimentul va avea loc în data de 30 octombrie 2015, la Universitatea POLITEHNICA din București, Ora 11:00 , Sala 3.1, Etaj 3, Bibliotecă.

Agenda evenimentului:

 • 11:00-11:30 Welcome coffee

 • 11:30-12:00 Prezentarea rezultatelor proiectului - Cristian DOICIN - Manager proiect

 • 12:00-12:15 Prezentarea concluziilor activității de consiliere - Beatrice COTEȚ- Expert consiliere

 • 12:15-12:30 Prezentarea rezultatelor stagiilor de practică – Constantin MANEA – Partener proiect

 • 12:30-13:30 Intervențiile partenerilor de practică

 • 13:30-14:00 Discuții libere și concluzii

 • 14:00-15:00 Prânz

Vă așteptăm!

Scopul proiectului a fost crearea unei punţi de legătură între universitate şi sectorul privat, pentru a facilita trecerea studenților de la activitatea academică la activitatea concretă, ca angajați în cadrul unor companii.

Pe durata perioadei de implementare, de 18 luni, s-a asigurat tranziția a 400 de studenți spre piața forței de munca, facilitând integrarea lor în societatea romanească, în calitate de membri productivi ai acesteia, realizându-se astfel Obiectivul general al proiectului.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost realizate patru Obiective Specifice:

OS1. Consilierea și orientarea profesională a 400 de studenți pentru dezvoltarea unei cariere și conștientizarea acestora asupra drepturilor și obligațiilor ce le revin în calitate de angajați.

OS2. Corelarea abilităților și competențelor pe care tinerii le dobandesc prin intermediul educației din invățământul superior cu cerințele și așteptările angajatorilor.

OS3. Constituirea unui parteneriat consolidat școală-angajator, care să conducă la permanentizarea colaborării dintre universitate și angajatori, multiplicând rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranziției de la școală către viața activă pentru un număr sporit de studenți.

OS4. Creșterea relevanței rezultatelor învățării la locul de muncă și a gradului de conștientizare a studenților, universităților, agenților economici și societății în general, cu privire la practica și consiliere vocațională.

Indicatori realizați în cadrul proiectului:

 • Sudenți sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 117

 • Beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră – 407

 • Studii, analize, rapoarte, strategii – 4

 • Parteneriate încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici – 21

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Cele două stagii de practică, organizate prin acest proiect, au fost compuse din două module complementare: Stagiul de practică de proiectare CAD și Stagiul de practică tehnologică.

În perioada 14-17 septembrie, va avea loc evaluarea cunoștințelor și abilităților dobândite de cei 80 de studenți, la încheierea stagiului doi de practică tehnologică. Evaluarea se va realiza în cadrul unui colocviu, de către o comisie de evaluare, formată din cadre didactice de specialitate și responsabilul de practică.

Participarea studenților la colocviu este condiționată de deținerea și prezentarea în fața comisiei de evaluare, a următoarelor documente:

 • Caietul de practică cu filele din secțiunea 5 (descrierea activităților de practică defășurate zilnic) a fiecărui modul de practică completat integral, cu datele relevante pentru tema de practică și în acord cu planificarea săptămânală a activităților de practică din secțiunea 4;

 • Fișa de evaluare a studentului de către tutorele din stagiul de practică de proiectare CAD (completată de către tutore și semnată de tutore și de responsabilul de practică);

 • Fișa de evaluare a studentului de către tutorele din stagiul de practică tehnologică (completată de tutore și semnată de tutore și de responsabilul de practică).

Pe baza criteriilor aprobate de managerul de proiect, comisia de evaluare va realiza un clasament al rezultatelor practicanților din stagiul doi. Celor cu rezultate foarte bune li se vor acorda premii. Premierea va avea loc în cadru festiv, la o dată ce va fi comunicată în prealabil.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Începând cu 27 iulie 2015, 80 de studenți înscriși în grupul țintă desfășoară stagii de practică în cadrul unor societăți din mediul industrial, cu care Universitatea POLITEHNICA din București a încheiat în prealabil acorduri de parteneriat. Dintre acestea amintim: Institutul de Științe Spațiale, ICTCM SA, Turbomecanica, ASSA ABLOY, INOX SA; SC Dr.Kocher SRL; Feper SA, DUAL MAN SRL, Grădinariu Import Export, ROBITAL, ELEMENT GROUP, MILCA SRL, Reflex Fațade SRL, SC BMC Truk&Bus, SC General Turbo SA, Electromagnetica SA, Apel Laser ERL, 4D Form SRL, SC CEROB SRL, MCS Internațional și SC Valrom Industrial SRL.

Studenții au ocazia să pună în practică cunoștințele teoretice, asigurate în stagiul de proiectare CAD de către sociatatea SC Vegra Info SRL (partener în proiect), dobândind abilități pentru realizarea de modele parametrizate de componente și ansambluri, prin parcurgea procesul de producție - de la proiectare la produsul finit.

Impresiile studenților ENE Răzvan-Theodor, LAZĂR Silviu Marian, PIETREANU Radu-Adrian, UȘURELU Nicu și VECA Ionela Raluca, aflați în stagiu de practică tehnologică la societatea ASSA ABLOY Romania, susțin importanța stagiului de practică din timpul faculății în deprinderea setului de abilități practice necesare unui climat de muncă dinamic, în care se pune accent pe eficiență și productivitate ridicată:

”După multe lecții și teste parcurse în cadrul modulului CAD, iată-ne ajunși în practica din intreprindere. Noi am ales ASSA ABLOY - cel mai mare furnizor global de soluții inteligente de blocare și de securitate.” (Student Silviu LAZĂR)

Ajunși în organizație, studenții au ocazia să identifice elementele care reprezintă o întreprindere: calitatea poduselor, imaginea, măcile, simbolurile, angajații:

”ASSA ABLOY activează cu succes de peste 45 de ani pe piața sistemelor de închidere din România, oferind produse de calitate și durabilitate ridicată.”

Stagiul doi de practica

”Forţa ASSA ABLOY constă în portofoliul de mărci, care include unele din cele mai cunoscute şi mai de încredere nume din industria sistemelor de închidere. Mărcile îşi completează punctele tari reciproc, oferind soluţii potrivite tuturor clienţilor”, spune Silviu.

Stagiul doi de practica

”Despre ABLOY, am doar vorbe de bine, sunt oameni primitori și dornici să ajute; Simona Andrei este o doamnă extraordinară și profi, care ne susține și ne este mereu apoape.” (Student Raluca VECA)

Silviu prezintă etapele parcurse de el, până în prezent, pentru realizarea proiectului în secția Business Unit Primary Process:

Stagiul doi de practica

”Este o perioada benefică pentru mine. Am învățat o mulțime de lucruri noi, am cunoscut oameni deosebiți, specialist din domenii diferite și acum am o altă viziune asupra Ingineriei și a Inginerului.”

”Locul inginerului nu este doar printre cărți. Imbinarea cunoștințelor teoretice acumulate în timpul studiilor cu cele practice, în cadrul firmei SC Dr.Kocher SRL, este indispensabilă în procesul de formare a inginerului. Pe parcursul celor două luni de practică mi-am desfașurat activitatea, alături de colegii mei, în departamentele: electroeroziune, măsură și control, prelucrare CNC și proiectare. Consider că în acest timp, rolul meu nu a fost doar de a asista, ci și de a ajuta." (Student POPESCU Andrei)

Stagiile de practică se vor încheia în luna septembrie cu evaluarea finală. În urma evaluării, celor merituoși li se vor acorda premii.

La întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți din proiectul POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”. Invitat la eveniment a fost domnul Tudor Emanoil OROS, care a avut amabilitatea de a prezenta principiile ce călăuzesc o carieră de succes.

Educația și formarea d-lui OROS

 În 1999 a absolvit Universitatea Babes-Boliay din Cluj, Facultatea Științe Economice.

 In perioada 2006-2012 a urmat 14 cursuri de formare, care au contribuit la dezvoltarea competențelor de comunicare și manageriale.

Experiența profesională

 Între 1997-1999 - supervisor pentru orașele Bihor, Cluj, Sălaj și Alba, în cadrul companiei ISRA Marketing Research - București.

 În perioada 1999-2000 – Director Logistică în cadrul companiei Se.Lo.Tex GmgH – Recklinghousen – Cluj Napoca Branch.

 Începând cu anul 2000 până în prezent lucrează în cadrul companiei PETROM: 2000-2005 - Internal Auditor / 2006-2008 - Key Account Manager-Constuction&Mining / 2009-2010 – Sales Manger-Construction&Industry / 2010-prezent – Operations Manager – MARINE Departament.

Întâlnire InfoStud Iulie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti"

Domnul Oros a prezentat cu mult profesionalism fiecare etapă biografică. Participanții la eveniment au fost foarte interesati de perioada ”altfel” din cariera invitatului – un economist pe o platformă petrolieră de exploatare și cercetare.

După o scurtă prezentare a ”produselor negre” (zonele de exploatere, analiza tipului de țiței, modul de stocare și prelucrare), prezentând ordinul de mărine al consumurilor de motorină înregistrate de firme economice din România – Tudor OROS a subliniat cât de importate sunt aceste cercetări.

Întâlnire InfoStud Iulie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti"

Pe această platformă, situată la 200 km de țărmul României, se fac cercetări petroliere. Se estimează ca în 4-5 ani se poate veni cu un produs nou care va fi prelucrat în țară.

Invitatul a prezentat studenților participanți la eveniment câteva dintre secretele reșitei în carieră:

1. A încercat întotdeauna să înțeleagă oamenii, pentru a putea lucra cu ei, fără să depășească granița profesională.

2. La oricare dintre locurile de muncă a venit cu cel puțin o idee pentru a crește profitul firmei.

3. Citându-l pe Darwin, a trebuit să se adapteze pentru a reuși.

Întâlnire InfoStud Iulie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti"

Întâlnire InfoStud Iulie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti"

Nu contează cum cred ceilalți oameni că se poate atinge succesul , din punctul său de vedere trebuie să performezi, să te adaptezi și să fii dispus să o iei de la capăt pentru a te bucura de gustul succesului.

Întâlnire InfoStud Iulie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti"

Marți, 16 iunie 2015, a avut loc cea de-a paisprezecea reuniune-dezbatere privind importanța consilierii şi orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes. La întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți din proiectul POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”.

Invitat la eveniment a fost domnul Sorin BUȘE, care a avut amabilitatea de a prezenta principiile ce călăuzesc o carieră de succes.

Educația și formarea d-lui BUȘE - cetațean canadian de origine română:

 • În 1985 a absolvit Universitatea Politehnica București, Facultatea Tehnologia Constructiilor de Mașini;

 • In perioada 1985-1990 a lucrat in cadrul companiei Electronica din București în domeniul proiectării SDV;

 • În anul 1990 a emigrat în Canada;

 • Între 1990-1995 a fost director de proiect și director tehnic în industria auto, lucrând pentru furnizori ai companiilor General Motors, Suzuki, Honda, Mitsubishi, Chrysler, Mercedes.

 • În peroada1995-2008 s-a alaturat echipei Toyota, unde a ocupat diferite funcții, ajungând Director General Toyota Motor Manufacturing Canada, cu responsabilitatea deschiderii operațiunilor industriale în fabrica „greenfield” din Woodstock, Ontario.

 • Din anul 2008, Bușe a lucrat în Grupul Renault, unde a fost implicat în strategia Renault în Rusia, iar din iulie 2009 a devenit director executiv adjunct al Renault Technologie Roumanie.

 • La 1 octombrie 2010 Sorin Bușe a fost numit director general Renaul Tehnologie Roumanie - „Obiectivul meu este ca RTR să devină un pol de excelență în domeniul industriei auto, în România, în regiune și, de ce nu, pe plan global”, a declarat Sorin Buse, la numirea sa în cea mai înaltă funcție din RTR.

InfoStud Iunie

Domnul Bușe a prezentat particularitățile culturilor din organizațiile în care a lucrat, specificând rolul fiecăreia în dezvoltarea sa profesională și personală:

*”Lucrul cu americanii este dur. La americani am observat că managementul este o știință. Ei sunt foarte buni antreprenori”,

*”Japonezii sunt meticuloși, disciplinați și știu să lucreze în echipă. La Toyota cuvântul cheie este ”echipă”. Calitatea resursei umane este de membru în echipă. Japonezii învață făcând, nu găsind soluții logice. Au oameni buni, sisteme și metode, au alt sistem de învățare. La Toyota și Honda selectarea resurselor umane se face pe baza interviului de atitudine (se pune accent pe capabilitate, sinceritate, dorința de a învăța și de a lucra)”,

*”Sistemul Francez face ruptura. Aici există, ca și în România, o cultură socială, de aceea este important să socializezi”. ”Aceste filozofii nu sunt perfecte, sunt perfectibile” – concluzionează dl.Sorin Bușe.

InfoStud Iunie

Fiecare etapă biografică a fost prezentată cu mult profesionalism, astfel încât participanților la reuniune nu le-au rămas multe întrebări. Studenții au fost curioși să afle:

  • De ce a emigrat în Canada?
  • Dacă a avut probleme legate de naționalitate.

Răspunsurile au fost sincere și scurte:

  • Canada, pentru că accepta emigranți, cunoștea foarte bine limbile franceză și engleză, și-și doarea foarte mult să plece.
  • Nu, nu s-a simțit niciodată discriminat. A făcut totul foarte bine, încercând să atingă excelența.

Invitatul a dat câteva sfaturi studenților participanți la eveniment:

*1. Acceptați și pregătiți-vă pentru o carieră globală!

*2. Învățați să comunicați în cât mai multe limbi!

*3.Inginerul trebuie să găsească soluții în funcție de sistemul în care lucrează.

Maxima după care se ghidează invitatul este: ”Un lanț nu poate fi mai puternic decât cea mai slabă verigă”.

În urma solicitării transmise de echipa de management către Centrul National de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, s-a obținut creșterea numărului de studenți care vor desfășura stagii de practică, de la 100 la 117.

Motivația suplimentării a fost interesul crescut manifestat de membrii grupului țintă, în condițiile în care aceștia conștientizează oportunitățile pe care le oferă dobândirea/ perfecționarea unor abilități practice în procesul de inserție pe piața muncii.

Cei șaptesprezece studenți vor începe stagiul de pregătire din această lună. Astfel, 117 studenți vor beneficia de stagii de pregătire de trei luni. Toți studenții selectați pentru aceste stagii vor lua parte le diverse procese de producție sub îndrumarea tutorilor partenerului. Studenții vor deprinde abilități pentru realizarea de modele parametizate de componente și ansambluri și vor parcurge tot procesul de producție - de la proiectare la produs finit, conform caietului de practică.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

La întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți din proiectul POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”. Invitați la eveniment au fost Antony BARANGER și Georgeta STOIAN. Cu d-na Stoian am făcut cunoștință la întâlnirea InfoStud din aprilie, când a prezentat principiile care călăuzesc o carieră de succes.

Educația și formarea d-lui BARANGER, cetățean de naționalitate franceză:

• studii liceale de comerț din Franța,

• 1995-1997 studii superioare - SAINT FELIX SCHOOL, Nantes,

• 2007-2008 studii masterale ESSEC BUSINESS SCHOOL, Paris.

Specializări: Management/ Marketing/ Gestion/ Development Project

Activitate profesională:

o 1998 - 2002 - Area MANAGER, Group PSA - PAC PROMOTION - AUTOMOTIVE. Manager for the business of spare parts with the Peugeot Dealers;

o 2003 - 2005 - AREA MANAGER EXPORT, Group PSA - PEUGEOT - AUTOMOTIVE. Manager for the spare parts/after sales activities for the countries from eastern/north/south Europe;

o 2005 - 2007 - AFTER SALES MANAGER, Group PSA - PEUGEOT - AUTOMOTIVE. Manager for the after sales activity for a Peugeot'subsdiary in Bordeaux. Team 30 people;

o 2008 - 2011 - MARKETING MANAGER, Group PSA - PEUGEOT - AUTOMOTIVE. MARKETING MANAGER for a network of 3 000 dealers for the activities: Spare Parts, Accessories, After sales, Second hand market;

o 2011 - 2012 - Project Manager, PARAGON EUROPE;

o 2013 – prezent - DEPARTMENT MARKETING MANAGER , Group Renault - Renault Commercial Roumanie. Department Marketing Manager Spare parts/Services - Renault/Dacia/Nissan

InfoStud Mai 2015

După încheierea prezentării biografice, Antony le dezvăluie studenților participanți la eveniment cîteva secrete ale reușitei sale în carieră, care sunt, de altfel și valorile de bază pe care le respectă:

 lucrurile trebuie făcute pas-cu-pas pentru a avea o evoluție solidă,

 dorința de a face bine lucrurile bune,

 autocunoașterea,

 spiritul de echipă,

 teama de plafonare,

 disponibilitatea de a ajuta.

InfoStud Mai 2015

Automotivarea este o chestiune psihologică, spune invitatul citându-l pe Henry Ford: ”Dacă crezi că poți, sau crezi că nu poți, ai dreptate în ambele cazuri!”.

În cadrul studiilor de master, Antony a studiat psihologia, disciplină care i-a facilitat autocunoașterea. Cunoscîndu-se pe sine a învățat să-i cunoască și pe alții. A devenit un manager ”uman” care acceptă greșelile subalternilor, dacă aceștia au făcut ceva bun și dacă au învățat din greșelile lor.

Invitatul a prezentat cu multă satisfacție rolul activităților de voluntariat (din cadrul unui ONG din Romania) în dezvoltarea sa personală. Recompensele sentimentale primite sunt sursele de încărcare a ”bateriilor” pentru activitățile specifice job-ului.

Cu SolidWorks vei reduce timpul de proiectare menținând precizia de proiectare prin utilizarea de instrumente dedicate diferitelor domenii industriale. SolidWorks te ajută să creezi prototipuri virtuale și să poți simula fenomenele înainte ca produsul să fie implementat. Aceste facilități te ajută să economisești drastic.

Atunci când proiectezi cu SolidWorks poți controla impactul asupra mediului – astfel inovezi şi dezvolți durabil. Cu SolidWorks ești conectat și relaționezi cu o vastă comunitate activă în continuă creștere, atragi profesioniști talentați și crești astfel nivelul de inovare în proiectare.

De ce să alegi SolidWorks?

Datorită faptului că soluțiile de proiectare 3D ale SolidWorks sunt atât de intuitive, acestea îți permit să-ți concentrezi atenția pe produs și nu pe modul în care rulează software-ul.

sw 1 sw 2

Prin instrumentele înglobate în acesta, software-ul acoperă intregul proces de proiectare. De la proiectare și validare, până la servicii de comunicare tehnică şi de gestionare a datelor, interfața intuitivă şi software-ul integrat te degrevează de sarcinile monotone și repetitive oferindu-ți libertatea de a te concentra exclusiv pe inovaţie.

‘Built-in intelligence’ elimină incertitudinea (‘munca pe încercate și ghicite’) în proiectarea 3D. Instrumentele de proiectare minimizează nevoia de formare a personalului şi îți permit să creezi rapid și fără erori desenele sau modelele. Poţi să adaugi în mod automat dimensiuni de fabricaţie în mediul 3D, să verifici integralitatea dimensională, şi apoi să afişezi grafic toate dimensiunile în desenele 2D. Posibilitatea verificării automate a interferențelor şi detectarea coliziunilor vă asigură că toate piesele se potrivesc, înainte de a vă construi un prototip fizic. Acestea duc la reducerea costurilor și prin scurtarea ciclului de proiectare generală implicit la ieșirea mai rapidă pe piaţă.

Mai buna colaborare dintre utilizatori, precum și între utilizatori și parteneri stimulează creativitatea şi deschide oportunităţi noi de afaceri. Cu ajutorul soluţiilor SolidWorks, poți gestiona cu ușurință alături de echipa ta datele de produs, poți automatiza fluxurile de lucru şi de date în deplină siguranță atât în organizaţie cât și cu clienţii sau cu partenerii externi. Poţi furniza detalii convingătoare despre produs, reprezentări 3D ale modelelor, desene 2D, animații și imagini foto realiste, simulări de calcul și interpretări înainte de fabricaţie. De asemenea, poţi folosi baza de date 3D existentă pentru a crea instrucţiuni de asamblare interactive, prezentări în formate explodate, precum şi propuneri de proiect convingătoare care te vor diferenția față de concurență.

Scăderea costului total de deținere este datorat înaltei eficiențe. Soluțiile de proiectare oferite de SolidWorks se implementează rapid, sunt uşor de utilizat şi uşor de administrat. Timpul dedicat menținerii sistemului tău CAD va fi, astfel, înlocuit cu timp dedicat găsirii de noi oportunităţi, reducerii costurilor și lansării produselor pe piață. Costurile de deținere pentru cei care nu folosesc soluţii de proiectare SolidWorks sunt ridicate.

Într-un studiu MIT (Massachusetts Institute of Technology) din 2006 rezultă că, din totalul utilizatorilor SolidWorks, 95% au raportat creșteri de productivitate, 54% au redus timpul de lansare pe piaţă cu o medie de 20% şi au realizat economii totale de materiale în medie de 18%.

Află mai multe despre SolidWorks AICI >>

În cele 10 luni rămase pentru îndeplinirea obiectivului general - asigurarea tranzitiei a 400 de studenţi spre piața forței de munca, facilitând integrarea lor în societatea romanească, în calitate de membri productivi ai acesteia, se vor continua toate cele 6 activități prevăzute în proiect.

Una dintre activitățile consistente derulate cu grupul țintă, cea de efectuare a stagiilor de practică, urmează a se relua, după ce 37 de studenți au fost în stagiu în primul an al proiectului, în luna mai a anului curent. Activitățile organizatorice premergătoare stagiului presupun derularea mai multor întâlniri pentru testarea cunoștințelor tehnice generale ale celor 104 studenți înscriși pentru stagiu în anul al doilea de implementare a proiectului, candidând pentru 80 de locuri disponibile. Astfel, până la încheierea proiectului, 117 studenți vor fi efectuat stagii de practică.

Testul cuprinde 40 de întrebări din disciplinele studiate în cele 5 semestre parcurse de studenții din anul III, de la înscrierea la facultate și până în prezent. Cei 80 de studenți care vor fi selectați urmează să înceapă partea de stagiu de proiectare CAD în luna mai.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

La întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți din proiectul POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”. Invitata la eveniment, Georgeta STOIAN, a făcut o prezentare personală. Fondator și Director al Espora Evolutiv Business, este dedicată pentru a antrena oamenii să-și îmbunănățească afacerea prin valorificarea eficientă a propriilor eforturi. Ea nu crede că poți să “obții rezultate rapide” fără o implicare activă, aspirații înalte și fără a oferi celorlalți valoare reală și chiar excelență.

În urma multiplelor certificări naționale și internaționale:

 • Business Coach Certified în curs de acreditare ICF,

 • Certified Sales Trainer & Coach,

 • OFFICIAL Guerrilla Marketing Business Adviser,

 • Internațional Sales Certificated, Competențe Antreprenoriale,

 • Train de Trainer,

și a competențelor dobândite în cei 19 ani de activitate în domenii precum Coaching I Dezvoltare Organizationala I Training I Vanzari I Marketing I Satisfactia clientilor (atât în afacerea ei proprie, dezvoltată imediat dupa terminarea facultății, cât și în cadrul unei multinaționale de renume) a reușit să dezvolte o metodologie de coaching în 6 etape, Espora ™, prin care ajută clienții să descopere secretele unei afaceri de succes.

Doamna Stoian le dezvăluie studenților care este și cum aplică principiul #1 în viață, pentru a obține rezultate excelente (Figura 1).

InfoStud Aprilie 2015

În ”Roata vieții” invitatei la eveniment, componentele au ponderi sugestive (Figura 2):_ relaționând te dezvolți sănătos, într-o carieră ce-ți va oferi satisfacții spirituale și materiale_.

Atunci când are de luat o decizie (personală sau profesională), Doamna Stoian caută răspunsul la 5 întrebări-cheie:

 Ce îmi doresc cu adevărat?

 De ce îmi doresc acest lucru?

 De ce nu am obținut acest lucru până acum?

 Care este planul meu de acțiune?

 Care este primul pas pe care-l voi face ?

Ultimul subiect din agenda prezentării a fost ”ESPORA și cum se aplică ea în viața de zi cu zi”(Figura 3) - o echipă de antrenori certificați pentru afacerile conduse de Soloprenori, Antreprenori, Proprietari și Directori de Companii Mici și Mijlocii și Directori Executivi ONG, care lucrează cu oameni pasionați ce doresc să creeze fundații solide pentru afaceri autentice, sustenabile și profitabile și care vor să aducă un plus de valoare atât domeniului în care activează, cât și lumii înconjurătoare.

InfoStud Aprilie 2015

Studenții au aflat că Georgeta traiește într-o lume a posibilităților și că are ca deviză: “Atunci când crezi că nu mai ai nicio soluție, totuși mai există o soluție la problema ta!"

București, Sala AN 028, Universitatea POLITEHNICA din București

Marți, 31 martie 2015, a avut loc cea de-a unsprezecea reuniune-dezbatere privind importanța consilierii şi orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes.

La această întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți din proiectul POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”. Invitate au fost: Irina TACHE, Roxana GHEȚA și Andreea DIMA.

InfoStud Martie 2-1

Irina a fost prima invitată care a avut amabilitatea să-și părezenta profilul de carieră, de la absolvirea facultății până în prezent :

*2005–2009 UPB, Faculty of Automatic Control and Computers,University Politehnica of Bucharest.

* 2009–2011 Faculty of Engineering and Management of Technological Systems, University POLITEHNICA of Bucharest in collaboration with Renault Technologie Roumanie, “Engineering and Management of Complex Projects” Master programme, Bucharest.

*October 2011-January 2015 Faculty of Automatic Control and Computers,University Politehnica of Bucharest, Doctoral Studies.

*October 2011-present Teaching Assistant Faculty of Automatic Control and Computers,University Politehnica of Bucharest.

Interesul pentru nou și teama de plafonare au fost argumentele care au stat la baza alegerii unui program de masterat la Facultatea IMST. Invitata a împărtășit participanților la dezbatere ce alte experiențe extra-școlare a acumulat în timpul facultății – a facut o serie de cursuri care să-I faciliteze o bună comunicare (ledership, RU, comunicare), a participat la workshop-uri și a dobândit competențe în cercetare prin accesarea unei mobilități Erasmus în Franța.

Studenții au avut curiozitatea să afle ce a determinat-o pe Irina să rămână în facultate. Dorința de a contribui la realizarea unei schimbări în învățământul superior, de a ajuta studenții în rezolvarea unor probleme cu care s-a confruntat ea în facultate sunt doar două din motivele expuse de invitată.

Sfaturile pe care Irina le adresează studenților, în încheierea prezentării, sunt: ”să aveți idealuri, să faceți ce vă place și să luptați pentru ce doriți să faceți”.

Cea de-a doua invitată a fost Roxana-Alexandra GHEȚU.

InfoStud Martie 2-2

Formare:

*2008 - 2013 Studii de licență - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Ingineria și Managementul Calității

*2012 – 2014 Studii de masterat - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Ingineria Securității și Sănătății în Muncă

_*2014 – prezent doctorand IMST _

Formare: 2008 - 2013 Studii de licență - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Ingineria și Managementul Calității 2012 – 2014 Studii de masterat - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Ingineria Securității și Sănătății în Muncă 2014 – prezent doctorand IMST

Experiență profesională:

*Iunie - septembrie 2011 – intership Haneywell Garrett SRL

*Martie – noiembrie 2014 - inginer mecanic S.C. HESPER S.A.

*Noiembrie 2014 – prezent – specialist prestații vehicule Segula Technologies Romania

Roxana prezintă participanților la eveniment atât dificultățile întâlnite în activitatea ei cu personalul executant, cât și competențele dobândite de care s-a folosit și se folosește în activitatea profesională: cunoșterea a două limbi străine și a mai multor programe de proiectare. Acestea au fost atuurile ei în competiția cu alți candidați.

Să se informeze cu privire la activitatea firmelor din domeniul de specializare (vezi fundal foto.2), să participe la întâlnirile și interviurile organizate de aceștia, sunt recomandările Roxanei pentru studenții din auditoriu. Depășirea emoțiilor și acomodarea cu atmosfera de concurs sunt esențiale în obținerea unui post de angajare.

Sfaturi foarte utile au putut primi participanții la eveniment și de la Andreea DIMA.

InfoStud Martie 2-2

Câteva informații despre invitată:

*2007 - 2011 Studii de licență - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Inginerie Economică Industrială

*2011 – 2013 Studii de masterat - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Calitate în Ingineria și Mangementul Afacerilor

Stagii de practică RTR:

* Mai – iulie 2010 – Sisteme de iluminat

* Mai – iulie 2011 – Sisteme de iluminat

Activitatea de inginer la RENAULT:

*Septembrie 2011 – aprilie 2012 - Conceptor Sisteme de iluminat RTR

*Mai 2012 – septembrie 2014 – Responsabil Afacere Sisteme de iluminat RTR

*Octombrie 2014 – prezent - Responsabil Afacere Sisteme de securitate RTR

Studenții au dorit să afle de la Andeea care sunt calitățile ce i-au asigurat menținerea și evoluția la compania Renault. Au aflat că e nevoie de o gândire flexibilă; de dorință de a lucra; de abilitatea de a căuta soluții și de a rezolva sarcini; de capacitatea de sintetizare; de curajul de a exprima o idee, de a avea mereu un plan; de dorința de a face un lucru bun și, nu în ultimul rând, de o continuă curiozitate profesională. Acestea sunt, în opinia invitatei și aptitudinile căutate și motivate de angajatori.

La această întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți din proiectul POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”. Invitate au fost Cristina-Elena BĂIŞAN și Manuela DIJMĂRESCU.

La prima vedere s-ar fi crezut că aceste tinere nu au foarte multe de spus despre carierele lor profesionale. Adesea însă, aparențele înșală! Cristina-Elena BĂIŞAN a vorbit despre evoluția sa profesională de la absolvirea facultății până în prezent.

Câteva date despre invitată:

* 2005–2009 UPB, Faculty of Engineering and Management of Technological Systems, “Industrial Economic Engineering” Bachelor programme, Bucharest.

* 2009–2011 University POLITEHNICA of Bucharest (UPB), in partnership with Renault Technologie Roumanie, “Engineering and Management of Complex Projects” Master programme, Bucharest.

*March–July 2010 LINKӦPING University (LiU), LINKӦPING Institute of Technology, “Erasmus” Master exchange student, Linkӧping, Sweden.

*September 2010–August 2011 Piping Engineering trainee, ”Vulcanus in Japan” 1-year engineering traineeship programme, JGC CORPORATION, international engineering contractor company, Yokohama, Japan.

March 2008–March 2009 Treasurer and a Board member, EESTEC Bucharest (international academic NGO), responsible for legal and financial matters, coordinating the Fund Raising team, Bucharest, Romania.

InfoStud Martie 2015

July–September 2008 Supply Chain intern, Supply Chain Department, UNILEVER South Central Europe, Supply Chain Department, FMCG, Bucharest.

September–December 2010 NAGANUMA Japanese School (長沼スクール 東京日本語学校), Japanese studies, Beginner course, Tokyo, Japan.

Toate experiențele din perioadele menționate au avut roluri majore în propria-i dezvoltare profesională.

InfoStud Martie 2015

Câteva date despre cea de-a doua invitată, Manuela-Roxana Dijmărescu:

*2005 - 2009 Studii de licenta - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Inginerie Economică Industrială.

*2009 – 2011 Studii de masterat - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea IMST, Specializarea Ingineria și Managementul Proiectelor Complexe.

*Iunie 2010 – Septembrie 2010 Plasament Eramus, Ingenieursbureau Fortan B.V., Olanda, membru al echipei de proiectare a unei instalații de dragare, proiect VOX 12000 m3, client Van Oord Ship Management B.V.

*Octombrie 2010 – prezent Inginer proiectant, Engineering Office Fortan, București.

*Februarie 2013 – prezent Asistent universitar, Universitatea POLITEHNICA din București, Departamentul TCM, Facultatea IMST.

Manuela le-a prezentat studenților experința avută în cadrul intrenship-ului realizat prin programul Erasmus și i-a sfatuit să încerce să beneficieze de astfel de oportunități pentru că îi pot ajuta atât în dezvoltarea profesională, cât și în dezvoltarea personală. In cazul ei, în urma programului de internship, firma olandeză a decis să-și redeschidă sediul din Romania și astfel a putut să-și continue activitatea în domeniul proiectării industriale reușind să facă parte din echipa de realizare a unor proiecte importante din industria offshore:

• Nava Pieter Schelte - cea mai mare navă cu propulsie din lume, realizată pentru montarea și demontarea platformelor petroliere cu o capaitate de ridicare de 48000 tone;

• Tubul de dragare ce echipează în prezent nava HAM318 a celor de la Van Oord;

• Spacelift MC 35,000 DLS Crane – o macara destinată lucrărilor din mediul offshore ce poate să ridice până la 1000 de tone.

Având ca inspirație moto-ul lui Lou Holtz, Manuela sfătuiește studenții participanți la eveniment să-și descopere abilitățile și să-și stabilească obiectivele, pentru a face ca lucrurile să se realizeze foarte bine.

InfoStud Martie 2015

Această întâlnire, ca toate reuniunile-dezbatere organizate la sediul UPB, a oferit oportunitatea dialogului interactiv între studenți și invitați, asupra etapelor ce trebuie parcurse pentru construirea unei cariere de succes.

La această întâlnire au participat studenți din grupul țintă şi experți ai proiectului POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”. Invitat la acest eveniment a fost Răzvan ZAHARIA, Manager Resurse Umane la ALSTOM, Consilier Dezvoltare în propria companie și Psihoterapeut în formarea de orientare ericksoniană și hipnoterapie.

Câteva date despre invitat:

*Pe parcursul evoluției profesionale și-a asumat roluri cu componente importante de dezvoltare/ schimbare a oamenilor și a companiilor.

*Formare academică: Facultatea de Psihologie-Sociologie.

*Master în psihologie organizațională și economie.

*Psihoterapeut – hipnoză clinică și terapie eriksoniană.

*Certificare la nivel național: Consilier pentru dezvoltare personală; Manager resurse umane; Formator; Evaluator de competențe profesionale.

*La acestea se adaugă și alte programe de dezvoltare personală și de resurse umane.

InfoStud Februarie 2015

Dacă până acum, participanții la întâlnirile InfoStud au avut ocazia să afle cum au reușit personalitățile invitate să-și constuiască profilele de carieră, absolut impresionante, invitatul de astăzi și-a propusă să spargă tiparele și să dezvățuie studenților ”Cum gândesc recrutorii?”.

Pentru a înțelege esența temei, Răzvan provoacă participanții să parcurgă următorii pași:

Pasul 1 - Să începem... să ne cunoaștem!

Autoprezentarea reprezentând procesul prin care se stabilește identitatea unui individ pentru el însuși și pentru alții.

InfoStud Februarie 2015

Pasul 2 - Experiența ta în căutarea/obținerea unui loc de muncă

InfoStud Februarie 2015

Pasul 3 - Identificarea propriilor AȘTEPTĂRI și OBIECTIVE

Invitatul estimează că dezbaterea va avea succesul scontat dacă:

InfoStud Februarie 2015

InfoStud Februarie 2015

După identificarea câtorva așteptări ale studenților participanți la eveniment, Răzvan Zaharia face o prezentare clară și concisă asupra informațiilor minime de care are nevoie un participant la interviul de angajare, și anume:

InfoStud Februarie 2015

InfoStud Februarie 2015

InfoStud Februarie 2015

După simularea unui interviu de angajare, care a prezentat un deosebit interes pentru studenți, dezbaterea a continuat cu recomandările invitatului privind întocmirea unui CV și a unei scrisori de intenție, cu șanse mari de reușită la angajare.

InfoStud Februarie 2015

InfoStud Februarie 2015

Luni 8 decembrie 2014, studenți din grupul țintă şi experți ai echipei de proiect, au participat la a șaptea reuniunea-dezbatere cu invitat, privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes.

La întâlnire a participat Ionuț PĂUN.

Date despre invitat:

 • Student Ambassador – Tenaris Silcotub 2011-2013

 • Diplomat Engineer, POLITEHNICA University of Bucharest, IEI, 2013;

 • Summer Internship & Diplomat Internship

 • Recruitment and selection analyst | Tenaris university analyst

InfoStud Decembrie

InfoStud Decembrie

Invitatul și-a început plegerea prin a prezenta câteva întrebări, pe care și le adresează când se află în căutarea unui loc de muncă:

 Ce direcție aleg?

 Ce-mi place să fac?

 Ce am facut în acest domeniu sau în domenii conexe, până în prezent?

 Ce disponibilități am?

 Ce compromisuri sunt dispus să fac?

 Ce firmă caut?

Invitatul a dezvăluit câteva secrete din experiența lui de recruter HR. Studenții au fost interesați de subiect și i-au adresat întrebări de tipul:

 Ce caută un angajor la proaspeții absolvenți?

 Ce este indicat să întrebe la interviul de anjajare?

 Ce nu trebuie să abordeze?

 Ce este bine să înscrie în CV?

Experiența profesională relativ scăzută nu a reprezentat un impediment în a răspunde întrebărilor și a transmit câteva sfaturi participanților la dezbatere. Acestea reprezintă de fapt reperele profesionale ale invitatului.

În continuarea întâlnirii, la solicitarea participanților la eveniment, Ionuț Păun a exemplificat cum și-a folosit punctele tari în dezvoltarea profesională:

 • Previziunea - a început lucrarea de licență mai devreme decât colegii lui și a reuși să se angajeze înaite de absolvirea facultății, evitând excedentul de forță de muncă existent după susținerea examenului.

 • Comunicare interpersonală eficientă – a participat la conferințe (la început ca auditor și mai târziu în calitate de autor articol), la actiuni de voluntariat, la training-uri studențești.

 • Determinarea– ce și-a propus a reușit prin hotărâre. Încercarea creează experiență!

 • Disponibilitatea – este o persoană dispusă să învețe.

 • Sinceritatea – persoană normal, recunoaște că are și puncte slabe, pe care le ascunde când se află în cutarea unui loc de muncă (încadrarea în timp reprezintă o problemă, pe care o rezolvă cerând deadline și prioritizând sarcinile).

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2._ „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”_, domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Început în 5 mai 2014, proiectul Carieră de succes în ştiinţele inginereşti, Contract POSDRU/161/2.1/G/136211, derulat de Universitatea POLITEHNICA din București, se află în anul doi de implementare.

În cele 10 luni rămase pentru îndeplinirea obiectivului general - asigurarea tranzitiei a 400 de studenţi spre piața forței de munca, facilitând integrarea lor în societatea romanească, în calitate de membri productivi ai acesteia, se vor continua toate cele 6 activități prevăzute în proiect.

La primul stagiu de practică au participat 37 de studenți. În același timp, 298 de studenți fost informați în ultima perioadă despre activitățile proiectului, obiectivele și rezultatele preconizate, ajungându-se la un total de 424 studenți informați pe întregul proiect.

În aceeași perioadă, drept urmare a procesului de selecție, au fost înscriși în Registrul de grup țintă încă 123 de studenți, realizându-se astfel un procent de 30,75% din indicatorul propus prin proiect.

Pentru noua serie de studenți înscriși, au continuat atât activitățile de consiliere de grup (pentru 148 studenți), cât și cele de consiliere și orientare profesională personalizată (pentru 98 studenți). Activitățile de consiliere de grup urmăresc formarea abilităților studenților de realizare a mapei de angajare (CV, scrisoare de intenție) și deprinderea tehnicilor de participare cu succes la un interviu de angajare.

În cadrul consilierii personalizate se pun în discuție elemente de personalitate a tinerilor, ca rezultat al testelor vocaționale și de personalitate aplicate, precum și modul în care acestea se corelează cu perspectivele profesionale dorite sau așteptate.

Imagini din timpul consilierii de grup (28 ian 2015, Amfitetrul AN 017)

Comunicat de presa Ianuarie 2015

Comunicat de presa Ianuarie 2015

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de beneficiar, continuă să organizeze întâlnirile-dezbatere InfoStud, cu scopul familiarizării studenților cu noțiuni generale despre piața muncii și cu teorii despre cariera (structurale și ale dezvoltării). Evoluțiile profesionale și poveștile de viață ale invitaților la aceste evenimente au rolul de a sprijini inițiativele și de a ghida tinerii în înțelegerea viitorului. Carierele de succes ale invitaților pot fi repere în construire și promovarea brand-ului personal.

Imagini din timpul întâlnirilor InfoStud

Comunicat de presa Ianuarie 2015

În perioada octombrie 2014 ianuarie 2015, responsabilul acorduri de parteneriat a identificat, în regiunea București-Ilfov, 31 de companii cu profil corespunzator pentru efectuarea stagiului de practica de către studenții din grupul țintă. Au fost selectate 3 companii potențiale pentru încheierea acordurilor de parteneriat.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Joi, 15 ianuarie 2015, studenți ai grupului țintă şi experți din echipa de implementare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”, au participat la cea de-a opta reuniunea-dezbatere privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes.

Invitată la acest eveniment, pentru a împărtăși celor prezenți din secretele reușitei în carieră, a fost doamna Angelica PROCOPIE, Director Resurse Umane la ALSTOM.

Infostud Ianuarie 2015

Câteva date despre invitată:

 • Diplomat Engineer, University of Brasov, Faculty of Mechanics 1986

 • The Chartered Institute of Management Accountants, London, 1997 – part finished;

 • The Open University - Diploma in Professional Management 1999

Doamna PROCOPIE a vorbit despre evoluția sa profesională de la absolvirea facultății până în prezent. Cele șapte instituții în care și-a desfășurat activitatea – UAMT – Oradea, Coca-Cola – Oradea, Voxtel SA - Chisinau, Terapia SA - Cluj-Napoca, Alcatel-Lucent – Timisoara, Sandoz Pharma Services - București și Alstom Transport Romania - București - au avut roluri majore în propria-i dezvoltare profesională.

Având ca referință lucrarea ”Cele mai importante lecții de Viață ” a lui Hal Urban, invitata alege să-și prezinte propria-i poveste de viață. În timp, ea a înțeles că ”Viața este grea...și nu întotdeauna dreaptă”, dar tocmai aceste greutăți au sculptat un profil de carieră interesant și au generat o serie de învățături personale. Domna Procopie are amabilitatea și prezintă participanților la eveniment aceste învățături, însoțite de imagini reprezentative:

1.Din fiecare experiență se poate învăța ceva!

Infostud Ianuarie 2015

2. Prezența la ser viciu să fie cu zâmbetul pe buze!

Infostud Ianuarie 2015

3. Munca nu-i rușinoasă!

Infostud Ianuarie 2015

4.Într-o firmă trebuie cunoscute legile țării respective!

Infostud Ianuarie 2015

5. Dacă poți face ceva bun în viață, fă-l!

Infostud Ianuarie 2015

6.Ficare să vândă ceea ce este!

Infostud Ianuarie 2015

7.Nu trebuie privit la suprafață. Imaginea trebuie studiată și în spate.

Infostud Ianuarie 2015

De-a lungul carierei practice doamna Procopie nu a ezitat să sprijine iniţiativele şi să ghideze tinerii, indiferent de cultură, religie și culoare.

Convinsă că ”orice impas poate fi depășit”, invitata sfătuiește studenții participanți la eveniment să învețe în permananță, să muncească cu seriozitate, dar să nu uite să se distreze. ”Never give up” este îndemnul de final al distinsei doamne Angelica PROCOPIE.

Infostud Ianuarie 2015

Infostud Ianuarie 2015

București, Sala CD 008, Facultatea IMST, Universitatea POLITEHNICA din București

Joi, 27 noiembrie 2014, studenți ai grupului țintă şi experți din echipa de implementare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/136211, ”Carieră de succes în științele inginerești”, au participat la cea de-a șasea reuniunea-dezbatere privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes.

Invitat la acest eveniment, pentru a împărtăși celor prezenți din secretele reuștei în carieră, a fost domnul Victor MAGHIARI, Technology General Business Leader, Oracle România.

Iată câteva date despre invitat:

 • Diplomat Engineer, POLITEHNICA University of Bucharest, TCM, 1990;
 • Graduated: Management for small and medium size companies - Osaka;
 • MBA, Stockholm University of Business, 2008;
 • Graduated on European Foun dation of Management, Sepember 2009, Bucharest

Domnul Maghiari a vorbit despre evoluția sa profesională de la absolvirea facultății până în prezent. Cele patru instituții în care și-a desfășurat activitatea – Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini Unelte; Wisconsin Precision Components (WPC); Asociația Română a Constucțiilor de Mașini Unelte și Servicii și Oracle România Representative Office - au avut roluri majore în propria-i dezvoltare profesională.

Citându-l pe Salvador Dali – ”Inteligența fără ambiție este o pasăre fără aripi”, invitatul la eveniment, le explică studenților cum să-și formeze Branding-ul personal.

Definind câțiva termeni specifici Marketing-ului - valoare, valoare adăugată, vânzare, promovare și negociere - din perspectiva dezvoltării personale, Domnul Maghiari le-a prezentat studenților câteva secrete prin care, în momentul interviului de angajare, să fie în avantaj față de contracandidați:

 • Adaptarea necesității la oportunitate;
 • Câștigarea valorii adăugate – acel plus față de ceilalți candidați;
 • Obținerea și păstrarea reputației;
 • Cunoașterea și utilizarea tehnicilor de vânzare;
 • Utilizarea tehnicilor de negociere în comunicare.

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Găsind răspunsul la fiecare GOSPA (Scopuri, obiective, strategii, planuri, acțiuni) putem determina propria valoare.

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Pentru promovarea propriului Brand trebuie cunoscute fazele activității de promovare și regulile de aur ale promovării. Înțelegerea motivelor pentru care am fost/ nu am fost acceptați pentru un post ne asigură succesul imediat/viitor.

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

În cea de-a doua parte a întâlnirii, studenții au adresat invitatului întrebări referitoare la oportunitățile avute în formarea profesională și, din postura de angajator, privind modul în care se derulează interviul de angajare. Care sunt greșelile frecvente pe care le fac candidații pentru un post?

După răspunsul punctual la ficarea întrebare, Domnul Maghiari îi mobilizează pe studenți citându-l din nou pe Dali: ”Să nu îți fie teamă de perfecțiune. Nu o poți atinge!”

Invitatul consideră ”ca o datorie pentru fiecare dintre noi să sprijinim iniţiativele şi sa ghidăm tinerii, prin prisma experienţei practice şi a domeniului în care activăm. În permanenţă trebuie să înţelegem că viitorul începe azi şi că, dacă acest viitor ajunge să nu ne placă, înseamnă că în prezent nu am facut nimic să îl construim”.

”Onorat să particip la întâlnire, nu pot decât să sper că veți avea ceva de câştigat în urma discuţiilor comune” – a încheiat prezentarea invitatul la eveniment.

Obiectivul general al proiectului POSDRU/161/2.1/G/136211, cu titlul Carieră de succes în științele inginerești, este asigurarea tranziției a 400 de studenți din regiunea București-Ilfov spre piața forței de muncă, facilitând astfel integrarea lor în societatea românească, în calitate de membri productivi ai acesteia.

Astfel, unul dintre obiectivele specifice ale proiectului presupune corelarea abilităţilor şi competenţelor pe care tinerii le dobândesc prin intermediul educaţiei din învăţământul superior cu cerinţele şi asteptările angajatorilor. Asigurarea stagiilor de practică va duce la dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi a competentelor profesionale ale studenţilor. În plus, prin deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor de utilizare a instrumentelor software de proiectare cu grad înalt de complexitate oferite de SolidWorks, aceştia vor beneficia de şanse sporite în găsirea unui loc de muncă.

În scopul implementării acestui proiect a fost necesară înființarea unui parteneriat între doi reprezentanți ai domeniilor definitorii acestei evoluții – mediul universitar, reprezentat prin Universitatea POLITEHNICA Bucuresti (UPB) și industrie, reprezentată prin compania SC Vegra Info SRL. Astfel, în cadrul proiectului acționează doi parteneri ce desfasoară activități relevante pentru domeniul proiectului: o universitate care formează viitori ingineri și partenerul acesteia, o companie de succes care preia absolvenți ai universității și îi modelează pentru carieră.

Experienta îndelungată a lucrului cu studenții, în cazul UPB, și recunoașterea la nivel internațional în branșă a partenerului SC Vegra Info SRL, garantează faptul că dispun de resursa umană de calitate și pot asigura expertiză astfel încât tinerii participanți la acest program să se bucure de servicii la standarde superioare – de consiliere și orientare profesională, materiale didactice și stagii de practică la cel mai înalt nivel.

SC Vegra Info SRL este partenerul în cadrul acestui program care asigură expertiză și suport pentru pregătirea practică a studenților UPB, într-un domeniu-cheie ce le va fi util în orice companie se vor angaja: proiectarea mecanică automatizată pentru construirea de modele parametrizate ale componentelor și ansamblurilor.

De ce SolidWorks?

SolidWorks - pentru că îți dorești cel mai bun produs pentru proiectarea 3D!

Având în spate o experiență de peste 20 de ani în aplicații 3D asistate de calculator, producătorul american SolidWorks aduce în Romania, prin intermediul companiei SC Vegra Info SRL, cele mai noi și mai performante soluții de proiectare.

Aplicate cu succes în domenii dintre cele mai variate, cum ar fi: aeronautica, echipamente industriale, construcții navale, bunuri de consum, cercetare științifică, High-Tech sau construcții, soluțiile de proiectare SolidWorks sunt utilizate de o comunitate foarte largă de profesioniști din întreaga lume.

SOLIDWORKS Brand Video 2014. Urmărește clipul video AICI >>

SolidWorks VIDEO 1

Toate aceste aplicații au la bază un program 3D CAD intuitiv, complet și usor de utilizat. Acest program poate genera rapid și cu precizie desene 2D pentru producție și poate selecta înca din faza incipientă cele mai potrivite soluții ale designului, reducând semnificativ numărul de prototipuri. În același timp este eliminată și necesitatea redesenării sau refotografierii produselor, ceea ce face ca acest program să fie foarte eficient chiar și pentru cei care nu sunt ingineri de profesie.

SolidWorks 3D CAD - First Look Video. Urmărește clipul video AICI >>

SolidWorks VIDEO 2

Concret, utilizarea acestui produs se traduce prin beneficii cum ar fi: accelerarea procesului de proiectare cu 50% pana la 75%, reducerea necesității de a realiza prototipuri cu 50% pana la 75%, reducerea rebuturilor și reproiectării cu 30%.

Inovația produselor, reducerea timpului de intrare pe piață, îmbunătățirea calității, reducerea costurilor, încadrarea în standarde locale și globale sunt doar câteva dintre avantajele SolidWorks.

The SolidWorks Product Line - First Look Video. Urmărește clipul video AICI >>

SolidWorks VIDEO 3

SolidWorks - pentru că îți dorești cel mai bun produs pentru proiectarea 3D!

 • Proiectarea 3D intuitivă te ajută să pui accentul pe inovaţie. SolidWorks creează rapid desene 2D, iar actualizarea lor este automată iar acuratețea este de 100%.
 • Cu SolidWorks vei reduce timpul de proiectare menținând precizia de proiectare prin utilizarea de instrumente dedicate diferitelor domenii industriale.
 • SolidWorks te ajută să creezi prototipuri virtuale și să poți simula fenomenele înainte ca produsul să fie implementat. Aceste facilități te ajută să economisești drastic.
 • Atunci când proiectezi cu SolidWorks poți controla impactul asupra mediului - astfel inovezi şi dezvolți durabil.

Vineri, 31 octombrie 2014, studenți ai grupului țintă și experți din echipa de proiect, au participat la a cincea reuniune-dezbatere privind importanța consilierii și orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes, invitat fiind domnul ing. Mircea RUSU, Country Human Resources Manager la compania CAMERON ROMÂNIA S.R.L.

Parteneriatul dintre Facultatea MST și compania CAMERON ROMÂNIA a început în anul 2008 și continuă cu succes și astăzi. Anual, studenți din anul III de studiu participă la programele de internship lansate de companie, iar cei care reușesc să se evidențieze sunt recrutați în vederea angajării, la sfârșitul anului IV.

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

După a scurtă expunere a interesantului său profil de carieră (absolvent al Facultății de Electrotehnică, Manager la Fabrica de Locomotive, la Metrorex și Manager de Resurse Umane la CAMERON), domnul Rusu a prezentat organizația în care-și desfășoară în prezent activitatea.

Astfel, CAMERON ROMANIA produce și comercializează (începând cu anul 2004) echipamente pentru industria de petrol și gaze, dintre care se evidențiază:

 • echipamente pentru gura sondei (inclusiv capete de erupție, capete de coloană);
 • robinete cu sertar paralel pentru echipamentele de suprafață;
 • prăjini de pompare;
 • pompe de adâncime acționate cu prajini (tije) de pompare;
 • mufe și accesorii;
 • piese de schimb.

Toate produsele CAMERON ROMANIA sunt certificate API și ISO 9001.

Ce fac eu cu viața mea? Nu a fost o întrebare retorică, ci momentul în care domnul Mircea RUSU a prezentat două programe de dezvoltare personală 2014, la care studenții participanți la eveniment pot aplica.

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Compania CAMERON ROMÂNIA oferă mai multe programe în anul 2014:

 • TDP (Talent Development Program) oferă absolvenților de facultate oportunitatea de a începe o carieră printr-un program care se concentrează pe Dezvoltarea personală și profesională continuă a angajaților. Programul oferă resurse și instruire pentru a trece în nivelul următor al carierei (pentru a ușura cât mai mult tranziția de la campusul universitar la locul de muncă).

 • GRDP (Graduate Research Development Program - Programul de Cercetare Dezvoltare Absolvent) este un program ce oferă sprijin financiar pentru cercetare dezvoltare absolvenților de învățământ superior, realizat de Virginia Tech. Această oportunitate de finanțare este disponibilă pentru studenți absolvenți (studenți la programe de masterat), de două ori pe an, în două cicluri, pentru fiecare an academic.

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Întâlnire InfoStud Octombrie - Proiect ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Luni, 29 septembrie, studenții grupului țintă şi experți din echipa de proiect, au participat la a patra reuniunea-dezbatere privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în realizarea unei cariere de succes și la premierea studenților care au obținut rezultate bune în urma evaluării finale.

La întâlnire au fost invitați: Oana Maria MANTA, Dănuț ANGHEL și Loredana PODEA.

Oana Maria Manta

Danut Anghel

Loredana Podea

Dacă cele două invitate au avut ascensiuni relativ ”normale”, fiind și foarte tinere, nu același lucru se poate spune despre domnul Dănuț ANGHEL a cărui ascensiune în carieră este de un dinamism absolut deosebit. Obișnuit cu activitatea de cercetare încă din timpul facultății, a realizat performanțe deosebite în toate cele patru posturi, ocupate până în prezent în companii cunoscute și foarte cunoscute: SC ELITE ROMANIA SRL, DANONE, ROBITAL INDUSTRIAL SUPPLIER SRL și ACTICONS OPERATIV SRLGROUP.

Obișnuiți cu principiul ”recompensă după muncă”, studenții au avut ocazia să cunoască o persoană ”altfel”. Pentru domnul Dănuț ANGHEL, munca înseamnă: responsabilitate, satisfacție profesională, recunoașterea socială a valorii, autodepășire și o permanentă provocare. Pune pe prim plan familia și iubirea acesteia, este fericit când foști angajatori îi fac oferte generoase de angajare. Le refuză pe motiv că dorește să facă și altceva.

În partea a doua a întâlnirii s-a desfășurat festivitatea de premiere a studenților merituoși. În urma evaluării finale, ce a avut loc în zilele de 4-5 septembrie, s-a realizat un clasament cu punctajele obținute de participanții la stagiul de practică. Astfel, s-au acordat 4 premii I (cuantum de 1125lei/premiu), 6 premii II (940 lei/premiu) și 7 premii III (800 lei/premiu).

Începând cu 5 mai 2014, în Universitatea POLITEHNICA din București, se derulează proiectul Carieră de succes în ştiinţele inginereşti, Contract POSDRU/161/2.1/G/136211.

În cele 18 luni ce reprezintă perioada de implementare a proiectului se vor desfășura 6 activități, care au ca scop îndeplinirea obiectivului general: asigurarea tranzitiei a 400 de studenţi spre piața forței de munca, facilitând integrarea lor în societatea romanească, în calitate de membri productivi ai acesteia.

Astfel, pe durata proiectului, studenţii din grupul ţintă sunt consiliaţi şi urmează un stagiu de practică cu o durată de 3 luni, având două componente: un stagiu de proiectare, cu o durată de o lună şi un stagiu de producţie, cu o durată de două luni.

La primul stagiu de practică au participat 37 de studenți.

Prima parte, stagiul de proiectare CAD, a fost asigurat de partenerul industrial din proiect, SC VEGRA Info SRL. Pe durata stagiului au fost parcurse mai multe module de proiectare asistată: Managementul fișierelor, Bazele SolidWorks, Modelarea în ansamblu, Structuri sudate și CADWorks - Frezarea. Activitățile au fost stuctuarte astfel încât teoria să fie îmbinată cu aplicațiile, iar ritmul derulării să fie adaptat nevoilor și nivelului de cunoștințe al grupului țintă, format din studenţi aflaţi în anul III de studiu.

Imagini din timpul celor două evaluări ale modului teoretic de practică

COMUNICAT DE PRESĂ - Încheierea primului stagiu de practică

COMUNICAT DE PRESĂ - Încheierea primului stagiu de practică

În următoarele două luni, studenții practicanți și-au continuat stagiul la partenerii organizatori de practică implicați în proiect. Repartizarea studenților la aceste companii (SC BMC Truk&Bus, Omega Railway Technologies SRL, SC Valrom Industrial SRL, SC General Turbo SA, SC CEROB SRL, INOX SA, SC Dr. Kocher SRL, HESPER SA, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, Elmet Group Metal&Electric SRL) s-a făcut în funcție de opțiunile acestora, de media de absolvire a anului II de studii și de rezultatele obținute la evaluările din perioada stagiului de proiectare.

Imagini din timpul stagiului de practică în cadrul societăților industriale

Comunicat de presă - Încheierea primului stagiu de practică

Comunicat de presă - Încheierea primului stagiu de practică

Comunicat de presă - Încheierea primului stagiu de practică

În luna septembrie a avut loc evaluarea cunoștințelor și abilităților dobândite de studenți la încheierea stagiului de practică. Pe baza criteriilor aprobate de managerul de proiect, comisia de evaluare a realizat clasamentul final al rezultatelor practicanților. Celor cu rezultate foarte bune li s-au acordat premii, festivitatea de premiere a avut loc la sfârşitul lunii septembrie.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie 2.1.: „Tranziția de la școală la viața activă”.

Începând cu 14 iulie, o parte din studenții înscriși în grupul țintă, au desfășurat stagii de practică în cadrul unor societăți din mediul industrial,cu care Universitatea POLITEHNICA din București a încheiat în prealabil acorduri de parteneriat. Dintre acestea amintim: SC BMC Truk&Bus, Omega Railway Technologies SRL, SC Valrom Industrial SRL, SC General Turbo SA, SC CEROB SRL, INOX SA, SC Dr.Kocher SRL, HESPER SA, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare Comoti, Elmet Group Metal&Electric SRL.

Studenții practicanți au avut ocazia să pună în practică cunoștințele teoretice asigurate în prima lună de practică, de către societatea SC VEGRA Info SRL (partener în proiect), dobândind abilități pentru realizarea de modele parametrizate de componente și ansambluri, prin parcurgerea procesul de produc'ie - de la proiectare la produsul finit.

SC Dr. Kocher SRL

Ștefan Ionuț Stagiul de practică la agenții economici implicați în proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Anton Cristina Nicoleta Stagiul de practică la agenții economici implicați în proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Ghiță Mihaela Stagiul de practică la agenții economici implicați în proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Declarațiile studenților, care au desfășurat stagiul de practică la societatea SC BMC Truk&Bus, respectiv SC Dr.Kocher SRL, vin să întărească importanța stagiului de practică în deprinderea, încă din timpul faculății, a setului de abilități practice necesare unui climat de muncă dinamic, în care se pune accent pe eficiență și productivitate ridicată:

”Despre BMC, am doar vorbe de bine, sunt oameni primitori și dornici să ajute, domnul Sidea Vasile este un om excelent etc.Aici am avut libertatea de a lucra în SolidWorks așa cum am vrut (libertate ce a venit și cu responsabilități și diverse probleme). În felul acesta, "având problema în față", am reușit să ne dezvoltăm capacitățile de proiectare. În mare parte am lucrat la amenajarea interioară a noului model de autobuz, am reglementat poziția scaunelor și a bărilor astfel încât ele să respecte cerințele din domeniu, iar totul a fost lucrat în programul SolidWorks, așa cum se vede în imagini, de noi. Pe scurt, toată lumea e multumită, chiar încântată.” - Student Toroipan Mihai

Stagiul de practică la agenții economici implicați în proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Stagiul de practică la agenții economici implicați în proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

Stagiul de practică la agenții economici implicați în proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”

"Locul inginerului nu este doar printre cărți. Îmbinarea cunoștințelor teoretice acumulate în timpul studiilor cu cele practice, în cadrul firmei Dr. Kocher, este indispensabilă în procesul de formare a inginerului. Pe parcursul celor două luni de practică mi-am desfașurat activitatea, alături de colegii mei, în departamentele: electroeroziune, măsură și control, prelucrare CNC și proiectare. Consider că în acest timp, rolul meu nu a fost doar de a asista, ci și de a ajuta. Pentru asta îi sunt recunoscătoare tutorelui nostru, Trifănescu Mihai, care a avut răbdare să ne explice tot ce se putea (în acest timp scurt) despre prelucrarea și măsurarea efectivă a pieselor într-o matrițerie.” - Student Anton Cristina

Stagiile de practică s-au încheiat în luna septembrie, ocazie cu care s-a realizat și evaluarea studenților, iar în urma acesteia celor merituoși li s-au acordat premii.

Joi, 28 august, studenți din grupul țintă şi experți din echipa de proiect au participat la reuniunea-dezbatere privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în vederea construirii unei cariere de succes.

La această întâlnire au fost invitaţi doi manageri de succes – Ctistina GRECEA, General Manager COGEA ROMANIA şi Adrian PREDOI, Tehnical Manager INFINITY BUSINESS SOLUTIONS.

Invitaţii şi-au prezentat profilele de carieră, au împărtăşit studenţilor câteva „secrete” din experienţa dobândită şi au răspuns întrebărilor primite, realizânduse astfel un dialog interactiv asupra paşilor necesari în construirea unei cariere de manager.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

În vederea îndeplinirii subactivităţii SA4.5 InfoStud, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de beneficiar al proiectului Carieră de succes în ştiinţele inginereşti, organizează lunar campanii de informare pentru studenţi, în sprijinul activităţii de consiliere şi orientare profesională.

Joi, 31 iulie, studenți din grupul țintă, absolvenţi din diferite promoţii de la specializări din domeniul ştiinţelor inginereşti, cadre didactice şi membrii ai echipei de proiect, au participat la reuniunea-dezbatere privind importanţa consilierii şi orientării profesionale în vederea construirii unei cariere de succes.

La această întâlnire au fost invitate să participe două personalităţi de succes de la – Institutul de Microtehnologii Bucureşti, domnii Dr.fiz. Moagăr-Poladian Gabriel şi fiz. Moagăr-Poladian Victor.

Reuniunea a creat oportunitatea unui dialog interactiv între studenţi şi invitaţi asupra paşilor necesari în construirea unei cariere.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” _, domeniul major de intervenţie: 2.1. _„Tranziția de la școală la viața activă”.

Vineri, 11 iulie, studenții grupului țintă din cadrul proiectului ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” au încheiat instruirea teoretică a stagiului de practică – ”Modelare și creare de programe pentru mașinile unelte”.

În perioada 14 iulie - 05 septembrie, studenții practicanți își vor continua stagiul la agenții economici implicați în proiect. Repartizarea studenților la partenerii de practică s-a realizat în funcție de opțiunile acestora, de media de absolvire a anului II de studii și de rezultatele obținute la evaluările din perioada instruirii teoretice.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Miercuri, 9 iulie, studenții grupului țintă aflați în stagiu de practică, au fost evaluați la încheierea Modulului II - ”Ansambluri în SolidWorks”.

Evaluarea a avut ca scop determinarea nivelului de însușire/implementare a informațiilor dobândite în cele 54 de ore (teorie+aplicații) ale modulului și a constat în: - rezolvarea unui test grilă; - realizarea modelului 3D pentru un ansamblu (fiecare student a primit desenele ansamblului repartizat)

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Miercuri, 25 iunie, a avut loc evaluarea studenților UPB participanți la POSDRU, ca urmare a incheierii Modulului I - ”Bazele SolidWorks” al stagiului de practică început la data de 16 iunie, ca parte a proiectului ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”.

Evaluarea a constat în realizarea modelului 3D pentru o piesă - fiecare student primind un desen cu piesa repartizată, și a avut drept scop determinarea nivelului de însușire/implementare a informațiilor dobândite în cele 20 de ore ale modulului, ce au avut la bază teorie și aplicații practice.

De asemenea, pe data de 26 iunie a început Modulul II al stagiului de practică dedicat studenților participanți la POSDRU - ”Ansambluri în SolidWorks”.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Programul primei întâlniri a fost mai scurt (aproximativ 4 ore), studenții participanți realizând o serie de activități administrativ-organizatorice (completare formulare, protecția muncii, prezentarea programului referitor la derularea stagiului de practică pentru utilizarea SolidWorks etc.).

În perioada urmatoare, stagiul de practică urmează să se efectueze pe grupe, astfel:

*în sala C002 - o grupă de dimineata (8:00 - 14:00) si o alta grupa după-amiaza (14:00 - 20:00)

*în sala C001 - o grupă de dimineața (8:00 - 14:00) și una după-amiaza (14:00 - 20:00)

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este co-finanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Joi 5 iunie 2014, în sala 4.1, din Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, a avut loc lansarea publică a proiectului ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti”, contract POSDRU/161/2.1/G/136211

La acest eveniment au participat 80 de persoane, dintre care 54 au fost studenți anul III de studiu, lucru ce demonstrează eficiența informării cu privire la scopul și obiectivele proiectului. Studenții participanți au ascultat cu interes prezentările realizate de Managerul de proiect, Expertul consiliere și Reprezentantul Partenerului.

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unei punţi de legătură între universităţi şi sectorul privat, pentru a facilita trecerea studenţilor de la activitatea academică la activitatea concretă de muncă, în cadrul unei companii. Durata proiectului este de 18 luni.

La încheierea prezentărilor, potențialii membri ai grupului țintă au avut ocazia să adreseze întrebări echipei de implementare a proiectului. Discuțiile libere pe tema proiectului au continuat într-o atmosferă relaxată în cadrul acțiunii de catering.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.