COMUNICAT DE PRESĂ: Încheierea stagiului doi de practică

14/09/2015

În Universitatea POLITEHNICA din București, începând cu 5 mai 2014, timp de 18 luni, se implementează proiectul 'Carieră de succes în ştiinţele inginereşti', Contract POSDRU/161/2.1/G/136211.

Cele două stagii de practică, organizate prin acest proiect, au fost compuse din două module complementare: Stagiul de practică de proiectare CAD și Stagiul de practică tehnologică.

În perioada 14-17 septembrie, va avea loc evaluarea cunoștințelor și abilităților dobândite de cei 80 de studenți, la încheierea stagiului doi de practică tehnologică. Evaluarea se va realiza în cadrul unui colocviu, de către o comisie de evaluare, formată din cadre didactice de specialitate și responsabilul de practică.

Participarea studenților la colocviu este condiționată de deținerea și prezentarea în fața comisiei de evaluare, a următoarelor documente:

  • Caietul de practică cu filele din secțiunea 5 (descrierea activităților de practică defășurate zilnic) a fiecărui modul de practică completat integral, cu datele relevante pentru tema de practică și în acord cu planificarea săptămânală a activităților de practică din secțiunea 4;

  • Fișa de evaluare a studentului de către tutorele din stagiul de practică de proiectare CAD (completată de către tutore și semnată de tutore și de responsabilul de practică);

  • Fișa de evaluare a studentului de către tutorele din stagiul de practică tehnologică (completată de tutore și semnată de tutore și de responsabilul de practică).

Pe baza criteriilor aprobate de managerul de proiect, comisia de evaluare va realiza un clasament al rezultatelor practicanților din stagiul doi. Celor cu rezultate foarte bune li se vor acorda premii. Premierea va avea loc în cadru festiv, la o dată ce va fi comunicată în prealabil.

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.