COMUNICAT DE PRESĂ: Închidere de proiect POSDRU 136211

16/10/2015

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de beneficiar, împreună cu SC Vegra Info SRL, în calitate de partener, anunță încheierea proiectului 'Carieră de succes în ştiinţele inginereşti'.

Scopul proiectului a fost crearea unei punţi de legătură între universitate şi sectorul privat, pentru a facilita trecerea studenților de la activitatea academică la activitatea concretă, ca angajați în cadrul unor companii.

Pe durata perioadei de implementare, de 18 luni, s-a asigurat tranziția a 400 de studenți spre piața forței de munca, facilitând integrarea lor în societatea romanească, în calitate de membri productivi ai acesteia, realizându-se astfel Obiectivul general al proiectului.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost realizate patru Obiective Specifice:

OS1. Consilierea și orientarea profesională a 400 de studenți pentru dezvoltarea unei cariere și conștientizarea acestora asupra drepturilor și obligațiilor ce le revin în calitate de angajați.

OS2. Corelarea abilităților și competențelor pe care tinerii le dobandesc prin intermediul educației din invățământul superior cu cerințele și așteptările angajatorilor.

OS3. Constituirea unui parteneriat consolidat școală-angajator, care să conducă la permanentizarea colaborării dintre universitate și angajatori, multiplicând rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranziției de la școală către viața activă pentru un număr sporit de studenți.

OS4. Creșterea relevanței rezultatelor învățării la locul de muncă și a gradului de conștientizare a studenților, universităților, agenților economici și societății în general, cu privire la practica și consiliere vocațională.

Indicatori realizați în cadrul proiectului:

  • Sudenți sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă – 117

  • Beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră – 407

  • Studii, analize, rapoarte, strategii – 4

  • Parteneriate încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici – 21

Proiectul ”Carieră de succes în ştiinţele inginereşti” este cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, se înscrie pe Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.